News2012

■Kazuhito Tanaka

"Abstra" and 12 artists
Date: November 11 - December 16, 2012
Venue: Daido Souko, 1-61 Mibushinmeicyo, Nakagyo-ku, Kyoto-City

For more information

■Maki Fine Arts will be participating in TOKYO FRONTLINE 2012.

http://tokyofrontline.jp/

Date : February 24 - 26, 2012
Venue : 3331 Arts Chiyoda
6-11-14 Sotokanda Chiyoda-Ku Tokyo 101-0021

Participating Artists : Shu Ikeda, Taiyo Kimura, Yuken Teruya, Kazuhito Tanaka